Home

ΑΦΙΣΑ & ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ AΠΟ TERRA VERDE

alt  Terra Verde

  Τι είναι (ποιοι είμαστε)

 Είμαστε μια κίνηση ανθρώπων που αποπειράται να διατυπώσει μια άλλη πρόταση εμπορίου, έξω από κάθε επίσημη οικονομική δομή, έξω από τα επίσημα εμπορικά κυκλώματα.

Είναι ένα εναλλακτικό μοντέλο εμπορίου, που στη θέση του κέρδους βάζει πλήθος στόχων:

•    Την άμεση σχέση παραγωγού – καταναλωτή
•    Την αυτονομία και την αξιοπρεπή διαβίωση του παραγωγού.
•    Τη βιωσιμότητα της αδιαμεσολάβητης διακίνησης.
•    Την ποιότητα και την προσιτή τιμή για τον καταναλωτή.
•    Το σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.
•    Τις σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων.
•    Τον συλλογικό αγώνα για να αλλάξουν οι σκληρές συνθήκες εκμετάλλευσης που επιβάλλει η παγκόσμια αγορά, οι πολυεθνικές που την ελέγχουν και οι μεσάζοντες.
•    Τη συμμετοχή σ’ ένα δίκτυο διακίνησης προϊόντων που δεν παράγονται σε συνθήκες εκμετάλλευσης της φύσης και των ανθρώπων.
•    Την αύξηση αυτονομίας του καταναλωτή. Την αντίληψη, ότι καθένας από μας δεν χρειάζεται να μείνει στον ρόλο του καταναλωτή, αλλά μπορεί σταδιακά να καλύψει μόνος του κάποιες ανάγκες ως παραγωγός.
•    Την ποιότητα των προϊόντων, που δεν περιορίζεται στη συσκευασία αλλά είναι συνάρτηση της γεωγραφίας, την ιστορία, το κόπου των ανθρώπων που τα παράγουν, καθώς και της κινηματικής τους δράσης.


Πώς λειτουργούμε;

Οι άνθρωποι της Terra Verde λειτουργούμε σε εθελοντική βάση, με συλλογικές διαδικασίες βασισμένες στις αρχές της αυτοοργάνωσης, της αλληλεγγύης και της εκτίμησης σε αυτόν που αντιστέκεται. Συζητάμε, προτείνουμε, συντονιζόμαστε, δρούμε σε ανοιχτές συνελεύσεις όλων των ενδιαφερομένων.


Στόχος μας είναι ένα δίκτυο ανταλλαγής και διάδοσης ιδεών των οποίων η αξία δεν μετριέται σε χρήμα. Όπου οι έννοιες αλληλεγγύη, εμπιστοσύνη, συντροφικότητα, συμμετοχή, δοκιμάζονται στην πράξη και διαχέονται στην κοινωνία, σαν εφαρμόσιμα παραδείγματα. Όταν μιλάμε για αλληλεγγύη, εννοούμε την έμπρακτη στήριξη αγώνων και κινημάτων, που μας δίνουν ώθηση να κινητοποιηθούμε, όχι τη «συμπόνια για τους φτωχούς».


Τα προϊόντα μας

Μέσω ενός δικτύου αντίστοιχων συλλογικοτήτων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη αποκτήσαμε πρόσβαση σε προϊόντα:
-    Συνεταιρισμών παραγωγών του παγκόσμιου νότου, συνεισφέροντας στον αγώνα τους ενάντια στους τοπικούς μεσάζοντας και τις πολυεθνικές.
-    Αγροτών-Παραγωγών και συνεταιρισμών με κοινωνική δράση από όλη την Ελλάδα.
-    Αγροτών – Παραγωγών και συνεταιρισμών τοπικών προϊόντων με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας προώθησης μια άλλης αδιαμεσολάβητης λογικής στην αγροτική παραγωγή και διακίνηση στην βάση της σχέσης εμπιστοσύνης παραγωγού-καταναλωτή.
-    Από το Κοίσπε Χανίων φτιαγμένα από άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα που παρόλο τον αποκλεισμό που υφίστανται, ανάπτυξαν καινοτόμες λύσεις για την ένταξή τους στην κοινωνία που συνέχεια τους απαξιώνει.
-    Από τις αγροτικές φυλακές Χανίων που παράγουν οι έγκλειστοι κεραμικά και άλλα χειροτεχνήματα.

Σε ποιους απευθυνόμαστε

Αποδέκτες μας είναι όλοι όσοι πιστεύουν στις αρχές της συμμετοχικότητας, της αυτονομίας, της αλληλεγγύης της αυτοοργάνωσης, της αντίστασης σε κάθε μορφή κερδοφόρας διαμεσολάβησης. Όλοι όσοι σέβονται τον εαυτό τους, τους συλλογικούς αγώνες, τον συνάνθρωπο, την φύση και όσοι αντιστέκονται. Θέλουμε συλλογικά μέσα στην καταναλωτική κοινωνία να αμφισβητήσουμε τις υπάρχουσες κοινωνικές σχέσεις, την εκμετάλλευση και την κερδοσκοπία στην καθημερινή μας πρακτική. Να αποτελέσουμε όλοι μαζί ένα άλλο πρόταγμα στην κρίση που μας μαστίζει, κοινωνική, ηθική, ιδεολογική και κοινωνική.


Κίνηση για το εναλλακτικό και αλληλέγγυο εμπόριο στα Χανιά
Χατζημιχάλη Νταλιάνη 5
www.terraverde-chania.gr
28210 52201*Χαριστικό αντιπαζάρι
Στον χώρο μας λειτουργεί χαριστικό αντιπαζάρι. Φέρνουμε – Παίρνουμε χωρίς αντίτιμο, ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια, βιβλία αντικείμενα που δεν χρειαζόμαστε πια (σε καλή κατάσταση και καθαρά).
«το να μοιράζεσαι είναι αντίσταση, συντροφικότητα και αξιοπρέπεια»